Drepturile cetatenilor

Home / Drepturile cetatenilor

Drepturile cetatenilor

Legislatia care reglementeaza drepturile cetatenilor în relatia cu administratia publica.

1.Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public (publicata în Monitorul Oficial nr. 663/23.X.2001)

2. Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica (publicata în Monitorul Oficial nr. 70/3.II.2003)

3. Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei (publicata în Monitorul Oficial nr. 279/21.IV.2003)

4.Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor (publicata în Monitorul Oficial nr.296/30.IV.2002) 5. Legea nr. 189/1999 privind exercitarea initiativei legislative de catre cetateni (publicata în Monitorul Oficial nr. 611/14.XII.1999)