Asezare

Home / Asezare

O comoara ascunsă!

Comuna Cornereva este situată în cadrul judeţului Caraş-Severin, judeţ care se află în partea de sud-vest a României.

Sate componente

Cornereva, Arsuri, Bogâltin, Bojia, Borugi, Camena, Cireșel, Costiș, Cozia, Cracu Mare, Cracu Teiului, Dobraia, Dolina, Gruni, Hora Mare, Hora Mică, Ineleț, Izvor, Lunca Florii, Lunca Zaicii, Mesteacăn, Negiudin, Obița, Pogara, Pogara de Sus, Poiana Lungă, Prisăcina, Prislop, Ruștin, Scărișoara, Strugasca, Studena, Sub Crâng, Sub Plai, Topla, Țațu, Zănogi, Zbegu, Zmogotin, Zoina

 

        Această localitate ocupă extremitatea estică a judeţului, fiind situată în apropierea inerferenţei dintre Depresiunea Almăjului şi Depresiunea Mehadia-Domaşnea,aceasta din urmă fiind situată pe culoarul Timiş-Cerna,culoar ce separă în această zonă extremitatea vestică a Carpaţilor Meridionali, reprezentată de Munţii Cernei, de Munţii Banatului. De altfel pe teritoriul comunei Cornereva se desfăşoară o mare parte din cadrul Munţilor Cernei cu culmi muntoase ce depăşesc 1800 metri altitudine şi depresiunea în care este aşezată localitatea Cornereva. Spre sud această depresiune intră în contact cu culoarul Timiş-Cerna, iar spre nord se continuă peste înşeuarea Furca Obiţii cu Depresiunea Rusca-Teregova.

       Din punct de vedere matematic,comuna Cornereva este situată la nord de paralela de 45° latitudine  nordică şi la est de meridianul de 22° longitudine estică,mai exact sudul comunei Cornereva se află la 45°04’  latitudine nordică, iar vestul comunei la 22°25’ longitudine estică.
În urma organizării administrtiv-teritoriale din 1968,comuna Cornereva,o localitate de munte,cu un relief şi o dispersare deosebită este compusă din 40 de sate,din care cele mai reprezentative sunt : Cornereva-centrul comunei şi satul Bogâltin, care în mai multe rânduri a fost de sine stătător,constituind comună aparte.
      Din punct de vedere fizic cea mai mare parte a comunei se găseşte la o altitudine medie de circa 700 m. Partea sudică a comunei este cea mai joasă,având o altitudine de 436 m.Centrul comunei se află la altitudinea de 525 m iar văile longitudinale ce converg în centrul comunei şi pe care sunt situate majoritatea celor 40 de sate ale aşezării se află la altitudinea de 700-800 m.

De pe teritoriul comunei Cornereva izvorăşte râul Belareca,unul dintre afluentii importanţi ai râului Cerna. Punctul lor de confluenţă este situat în apropierea gării din Băile-Herculane.
Comuna Cornereva se învecinează,în partea de sud-vest cu comuna Cornea,la vest cu comuna Domaşnea, iar în partea de nord-vest şi nord cu comuna Teregova.
În partea  sudică, Cornereva se învecinează cu satele Globu-Rău şi Valea Bolvaşniţei,sate ce aparţin comunei Mehadia.
În est comuna Cornerva se învecinează cu judeţele Gorj şi Mehe-dinţi. Hotarul cu judeţul Gorj se află pe culmile Munţilor Godeanu,iar cel cu judeţul Mehedinţi pe râul Cerna.
Din Cornereva spre comunele învecinate sunt distanţe apreci-abile. Spre exemplu,până la Mehadia sunt 25 km de parcurs,iar până la Teregova –24 km.
Faţă de principalele centre urbane, Cornereva se situează la 105 km de oraşul Reşiţa, reşedinţa judeţului Caraş-Severin, la 70 km de Caransebeş, la 45 km de oraşul Orşova şi la 30 km faţă de staţiunea Băile Herculane.
De principalele căi de comunicaţie,Cornereva este legată prin drumul judeţean Tergova-Cornereva-Plugova, cu racord la ambele capete în E 70. Cea mai apropiată gară este Cruşovăţ, aflată la circa 20 km de Cornereva.