Acte inregistrare nastere

Home / Acte inregistrare nastere

Acte inregistrare nastere

Inregistrarea nasterii
Inregistrarea nasterii se face la primaria localitatii in care s-a produs.
Termenul pentru declararea si inregistrarea copilului este de:15 zile de la data nasterii pentru copilul nascut viu si aflat in viata; 3 zile de la data nasterii, pentru copilul nascut mort; 24 de ore de la data decesului, pentru copilul nascut viu care a decedat inauntrul termenului de 15 zile.
In cazul nedeclararii nasterii in conditiile si in termenele prevazute de lege, cei vinovati se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 150 lei (art.62 din Legea nr. 119/1996 cu completarile si modificarile ulterioare).

Inregistrarea nasterii copilului se face pe baza declaratiei verbale, prezentandu-se urmatoarele documente:

  • certificatul medical constatator al nasterii, intocmit pe formularu-tip, care va trebui sa poarte numar de inregistrare, data certa, sigiliul unitati sanitare, semnatura si parafa  medicului;
  • certificatul de nastere si actul de identitate al mamei si al declarantului; daca nasterea nu este declarata de mama, original si copie xerox;
  • livretul de familie original;
  • certificatul de casatorie al parintilor copilului, daca sunt casatoriti original si copie xerox.

Acte necesare inregistrarii nasterii